Γραμματειακή Υποστήριξη - Λογιστήριο

Η DEPI Spectrum Ltd, εταιρεία πληροφορικής με έδρα το Παραλίμνι ζητά για άμεση πρόσληψη, υπεύθυνο άτομο για γραφειακή υποστήριξη με ικανότητα στην  οργάνωση και στην επικοινωνία.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office, Internet)
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις Λογιστικής
 • Οργανωτική ικανότητα, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και ικανότητα να εργάζεται υπό πίεση
 • Ευγένεια, εχεμύθεια και επικοινωνιακή δεξιότητα
 • Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός

Καθήκοντα

 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
 • Καταχώρηση τιμολογίων σε λογιστικό πρόγραμμα
 • Λογιστικές εγγραφές, συμφιλιώσεις (τράπεζες, χρεώστες, πιστωτές)
 • Έκδοση επιταγών
 • Ετοιμασία προσφορών
 • Παραγγελίες – Stock Control
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Εξωτερικές εργασίες

 

Στο άτομο που θα επιλεγεί θα προσφερθούν ικανοποιητικές απολαβές και άλλα ωφελήματα, ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα που διαθέτει. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής αξιολόγησης και μεταχείρισης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email info@spectrum.com.cy ή στο fax 23741665.

Our Partnerships

Our company is aligned with technology advancements through partnerships with key brands in the ICT industry.

Adobe Software Certified Reseller

Adobe Logo

Dropbox Authorized Solutions Provider

Dropbox Logo

Authorized Cloud Accelerate Partner.

Microsoft Logo

Kyocera Authorized Reseller

Kyocera Logo

Bitdefender Silver Partner

Cyberoam Authorized Partner

Cyberoam Logo